top of page
Educatie

Fort Maarsseveen doet veel aan educatie in samenwerking met scholen in de regio. Zo bieden wij ieder jaar een aantal leerlingen van de middelbare scholen in de gemeente Stichtse Vecht de mogelijkheid om bij ons hun maatschappelijke stage te doen.

Daarnaast is het fort vaste locatie voor de waterlinie-lessen van Kunst-Centraal en de Polderwachter. Deze lessenserie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gemaakt voor groep 6 van de basisschool. Het lespakket is ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht en laat de kinderen zelf ontdekken hoe de waterlinie zou moeten werken, waar de waterlinie ligt en wat er nu nog van te zien is. Inclusief een bezoek aan Fort Maarsseveen en een rondleiding door de Polderwachter.

Polderwachter 1.png

Water als vriend en vijand.
Wat doen die ‘bunkers’ in het weiland? Hoe werkt een inundatie? Heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie nut gehad? Wat gebeurt er nu in de oude forten? Op al deze vragen krijgen de leerlingen antwoord in dit project. Ze bouwen in de klas een stukje waterlinie na en gaan in de buitenles op stap met de polderwachter naar Fort Maarsseveen. De leerlingen ontdekken hoe het komt dat in Nederland de rivieren soms hoger liggen dan het omringende land door zand en veen met elkaar te vergelijken.

bottom of page