historie

Het Werk bij Maarsseveen (in de volksmond ook wel Fort Maarsseveen) is gebouwd in 1880-1881 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Gelegen ten noorden van Utrecht, sloot het de Maarsseveense Vaart en de dijken van de Maarsseveense en Tienhovense Polders af. In tijd van oorlog huisvestte het fort 80 man en 6 stukken geschut en moest het de Maarsseveensevaart verdedigen tegen een vijand uit het oosten.

Door de uitvinding van het vliegtuig raakte het systeem van de waterlinie nutteloos en verloor ook het Werk bij Maarsseveen haar oorspronkelijke functie.

 

Het fort is daarna gekraakt geweest, de scoutinggroep Willie Hems heeft vele jaren haar onderkomen gehad in het bomvrije gebouw en theaterwerkgroep De Rest heeft er theaterlessen gegeven. In 2011 een groep enthousiaste mensen een plan gemaakt om het fort een nieuwe invulling te geven als duurzame broedplaats voor kunst en cultuur. Zij hebben het fort gekocht en de stichting C-Fordt opgericht.

In 2012 is er door historicus Dirk de Groot een document gemaakt met een beschrijving van het fort en haar historie. U kunt het document hieronder inzien.

© Copyright 2020 Stichting C-Fordt