top of page
historie

Fort Maarsseveen (officieel Werk bij Maarsseveen) is gebouwd in 1880 - 1881 als onderdeel van de tweede fortenring rond de stad Utrecht en diende om het acces, gevormd door de Maarsseveense vaart te verdedigen tegen een vijand uit het oosten.

 

Gebouwen

Het vestingwerk bestaat uit een met aarde gedekt bomvrij gebouw omgeven door een gracht. Het perceel beslaat een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare.


In 1885 – 1886 werden een remise en vier borstweringmuren op het voorfront gebouwd. Deze zijn in 1940 gesloopt bij de aanleg van loopgraven. In dezelfde tijd zijn ook de wallen rond het fort grotendeels geëgaliseerd. 

 

In 1894 is aan de keelzijde een aanlegsteiger gemaakt en in 1895 werd een houten loods als bergplaats voor inundatiematerieel gebouwd. De palen van de aanlegsteiger staan nog in het water, van de loods is niets meer over.

 

De uit 1881 stammende fortwachterswoning bestaat nog maar is nadien wel aangepast.

TIP: doe de virtuele rondleiding. Vrijwilliger Ton Lindeman heeft het hele fort vastgelegd op 360 graden foto’s en voorzien van historische informatie.

Bewapening
De bewapening volgens de bewapeningsstaat uit 1881:

  • Twee Kanonnen van 12 cm voor de rechterschouderhoek;

  • Twee kanonnen van 10 cm voor de linkerflank

  • Twee kanonnen van 10 cm voor het voorfront;

  • Twee Coehoornmortieren;

  • Twee mitrailleurs M90.

 

Bemanning
De bemanning bestond uit:

  • Infanterie 27

  • Artillerie 57

  • Genie 2

  • Hospitaal 1

  • Totaal 97 (waarvan twee officieren)

Door de uitvinding van het vliegtuig raakte het systeem van de waterlinie nutteloos en verloor ook het Werk bij Maarsseveen haar oorsprokelijke functie.

 

Het fort is daarna gekraakt geweest, de scoutinggroep Willie Hems heeft vele jaren haar onderkomen gehad in het bomvrije gebouw en theaterwerkgroep De Rest heeft er theaterlessen gegeven. In 2011 een groep enthousiaste mensen een plan gemaakt om het fort een nieuwe invulling te geven als duurzame broedplaats voor kunst en cultuur. Zij hebben het fort gekocht en de stichting C-Fordt opgericht.

In 2012 is er door historicus Dirk de Groot een document gemaakt met een beschrijving van het fort en haar historie. U kunt het document hieronder inzien.

bottom of page