top of page
Contact: Contact
wordt jij onze vriend?

Op het fort organiseren wij regelmatig activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Iedere laatste zondag van de maand is er de FORT ZON DAG. Een dag waarop alle betrokkenen bij het fort uitpakken en laten zien waar ze mee bezig zijn. Keramiek, poëzie, beeldhouwen, tekenen, toneel, schilderen… Er worden verhalen verteld, er kan een speurtocht worden gedaan, er kan een hapje en een drankje worden genoten. Én, er is ook altijd live-muziek. De C-Fort sessies zijn onderdeel van de FORT ZON DAG. 

Maar we organiseren meer. Bijvoorbeeld het VORT-festival en de Nacht van de Nacht. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk. U kunt daar kosteloos naar toe. Wij laten de artiesten en kunstenaars die hun medewerking verlenen aan de activiteiten echter niet voor niets opdraven. Hun bijdrage is zeer waardevol. Wij kunnen dit alleen organiseren dankzij de bijdragen van onze vrienden en sponsoren van het fort.

 

Word jij ook vriend van het fort?

Vriend van het fort word je voor €60,- per jaar. Je hebt voorrang bij het reserveren van optredens en activiteiten. Daarnaast ontvang je een nieuwsbrief en een uitnodiging voor een jaarlijkse vriendendag.


Ja, natuurlijk word ik vriend van het fort!

  1. Scan de qr-code,

  2. betaal per bank de € 60,

  3. vul je contactgegevens in (formulier verschijnt na betaling)

 

en je bent direct een jaar lang vriend van het fort!

Vriend €60.png

NB. De stichting is bij de fiscus geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting C-Fordt richt zich uitsluitend op de realisatie van de culturele doelstellingen van het fort en het instandhouden van het fort. Extra belastingvoordeel culturele ANBI: Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt Stichting C-Fordt de persoonsgegevens op dit donatieformulier in de administratie van de stichting. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar na het einde van uw ‘vriendschap’ (of 7 jaar voor financiële gegevens) bewaard. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page