top of page

natuur

Het kunst- en cultuurfort heeft ook een groene kant. We vinden namelijk dat de natuur ook een plek heeft op Fort Maarsseveen. Het beheer van het fortterrein kent twee gezichten: aan de entree-zijde proberen we het groen ‘netjes’ te houden. Dat wil zeggen dat het gras er wordt gemaaid en dat we het groen tussen de tegels weg proberen te houden.

Aan de achterzijde van het fort wordt minder gemaaid: daar groeien de bramen en staat het gras hoger. We maaien daar alleen een wandelpad. Deze gemaaide lijn geeft aan waar zich vroeger de omwalling van het fort bevond.

 

[update]

Het bamboebos bij het parkeerterrein wordt eens in de vier jaar geknipt en gaat dan als voer naar de panda’s die in het dierenpark in Rhenen leven.

Er zijn plannen om op het fort een pluk- en kruidentuin aan te leggen. Mocht u zin hebben om een bijdrage te leveren aan het groenonderhoud dan bent u van harte welkom! Stuur even een berichtje naar [welk adres?]

 

Vogeltelpost
In het najaar van 2018 is aan het Fort een hernieuwde extra bestemming toegevoegd: als trekvogeltelpost. Hernieuwd, omdat in de periode 1979 tot en met 1986 het Fort al eerder gebruikt is om overtrekkende vogels te tellen en te registreren.

De bedoeling is om in de twee seizoenen waarin vogels van zuid naar noord (voorjaar) of in tegengestelde richting (najaar), de soorten, aantallen en de vliegrichting te noteren. Daarbij gaat het voornamelijk om de vogels, maar ook om de vleermuizen en de vlinders. Zij vertonen ook trekgedrag vertonen. De waarnemingen worden in de database van www.trektellen.nl opgenomen en die verwerkt worden in statistieken.
Het trektellen is overigens een internationaal fenomeen. Wereldwijd zijn er telposten waar vogels worden geteld. Bij sommige posten worden ook vogels geringd voor het onderzoek naar het trekgedrag. 

 

Bijgebouwen B,C, D en E
Onze ‘bijgebouwen’ worden ook geregeld gebruikt door onze eigen ‘vogelwacht’. In 2019 was gebouw B bezet door een paartje koolmezen en in 2020 lijkt bijgebouw C bezet. [UPDATE] 

Daarnaast heeft in 2019 een paartje kerkuilen in de ontluchtingskoker van de kruitgang gebroed met als resultaat 3 jonge uilskuikens. 
Ook in 2023 zijn er kerkuilen gesignaleerd. Of dat heeft geleid tot jongelingen moeten we nog even bekijken…[UPDATE]

IJsvogelwand
Begin 2018 is naast het vogeltelstation op het fort ook een zogenaamde ijsvogelwand aangelegd. IJsvogels broeden in steile wanden in de buurt van water. Om deze soort meer geschikte nestplaatsen te geven, is langs de fortgracht een wand steil afgestoken en is met een speciale boor een aantal potentiële nestgaten geboord. In 2019 is de ijsvogelwand in gebruik geweest en ook in 2023 zijn er ijsvogels gespot. [update]

 

Resultaten
De telresultaten van Fort Maarsseveen staan hier.

Over de inventarisatie broedvogels Bethunepolder 2019 kunt u hier lezen.
[update]

waterlinie.jpg

Waterlinie

Water als verdedigingswapen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie. Water was het verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken weiland tussen Muiden en de Biesbosch onder water gezet worden. Het land werd daardoor moeilijk begaanbaar voor de vijand. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940.

 

Forten en vestingsteden

Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog en dus begaanbaar door de vijand. Deze kwetsbare delen van de Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit forten. Ook heeft de Linie vijf vestingsteden: Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem.

In staat van verdediging

De Waterlinie heeft haar waarde als verdedigingslinie nooit echt kunnen bewijzen, maar is wel drie keer (deels) in staat van verdediging gebracht. In 1870 toen de Frans-Duitse oorlog dreigde uit te draaien op een Europese oorlog, tijdens de Eerste Wereldoorlog en de laatste keer in 1939 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie nu

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers over de onder water gezette gebieden vliegen, blijkt dat de Linie zijn verdedigingswaarde grotendeels heeft verloren. Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een prachtig gebied, waarin je de geschiedenis volop kunt beleven. Laat je verrassen!

Meer informatie vindt u op HollandseWaterlinie.nl

En bekijk onderstaande animatiefilm op youtube.

bottom of page