top of page
Fort boven drone.JPG
ORGANISATIE stichting c-fordt

Fort Maarsseveen is een bijzondere plek met een grote historische waarde die behouden dient te worden voor toekomstige generaties. Zo staat het in de statuten van de stichting die het fort onder haar hoede heeft. En dat is Stichting C-Fordt.
 
Stichting C-Fordt is sinds 2011 eigenaar van het fort. Als primaire doelstelling in haar beleidsplan heeft de stichting staan: “Het in eigendom hebben, op duurzame wijze in goede staat brengen en houden, beheren en openbaar toegankelijk maken van het Rijksmonument Werk bij Maarsseveen." 

Om haar doelstelling te realiseren wil de stichting Fort Maarsseveen ontwikkelen tot een inspirerende, levendige en goed bezochte locatie waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Een belangrijke prioriteit in de keuze voor activiteiten is enerzijds cultuur, educatie en kunst. Anderzijds netwerk en verbinding van de lokale gemeenschap.
 
De stichting bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. 

Bestuur
Jochem Coljee.jpg

Jochem Coljee

Voorzitter

Ferry de Vries.jpg

Ferry de Vries

Penningmeester

Robert Koot.jpg

Robert Koot

Secretaris

Raad van toezicht
Marieke Fieten 2.jpg

Marieke Fieten

Udeke Huiskamp.jpg

Udeke Huiskamp

Johan Dorst_edited.jpg

Johan Dorst

240114_Fortwachters_Teamfoto 2.jpg
vrijwilligers

Het fort zou niet kunnen draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Fortwachters, activiteitenteam, klusjesmannen en natuurwerkers van de groengroep verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Sommige mensen vier uur per week en anderen vier uur per maand. Ze vormen een bijzondere club en hecht team dat het fort een warm hart toedraagt. Wil jij ook meedoen in leuk team en met leuke werkzaamheden? Lees over onze vacatures of neem gewoon contact met ons op en kom een keer kennismaken. 

anbi​

Stichting C-Fordt heeft een culturele ANBI-status. De stichting is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI-instelling een belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.


Een ANBI moet negentig procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren. Dat kan onder andere via het jaarverslag.


Elk jaar publiceert het bestuur van Stichting C-Fordt de jaarrekening hier.

bottom of page