top of page
mees2.jpeg
IMG_2915_edited.jpg
Natuur

Groen
Het beheer van het fortterrein kent in deze fase twee gezichten: aan de entree-zijde proberen we het groen ‘netjes’ te houden. Dat wil zeggen dat het gras er wordt gemaaid en dat we het groen tussen de tegels weg proberen te houden.


Aan de achterzijde van het fort wordt minder gemaaid: daar groeien de bramen en staat het gras hoger. We maaien daar alleen een wandelpad. Deze gemaaide lijn geeft tevens aan waar zich vroeger de omwalling van het fort bevond.

 

Het bamboebos bij het parkeerterrein wordt eens in de vier jaar geknipt en gaat dan als voer naar de panda’s.

Er zijn plannen om op het fort een pluk- en kruidentuin aan te leggen. Mocht u zin hebben om een bijdrage te leveren aan ons groen-onderhoud dan bent u van harte welkom!

 

Vogeltelpost
In het najaar van 2018 is aan het Fort een hernieuwde extra bestemming toegevoegd: als terkvogeltelpost. Hernieuwd, omdat in de periode 1979 tot en met 1986 het Fort al eerder gebruikt is om overtrekkende vogels te tellen en te registreren.

De bedoeling is om in de twee seizoenen waarin vogels van Zuid naar Noord (voorjaar) of in tegengestelde richting (najaar), de soorten, aantallen en de vliegrichting te noteren. Daarbij gaat het voornamelijk om de vogels, maar ook de vleermuizen en vlinders, die ook trekgedrag vertonen, worden genoteerd. De waarnemingen worden in de database van www.trektellen.nl opgenomen en worden gebruikt voor statistieken.

 

Het trektellen is overigens een internationaal fenomeen. Wereldwijd zijn er telposten waar vogels worden geteld. Bij sommige posten worden ook vogels geringd ten behoeve van onderzoek naar het trekgedrag. 

 

Bijgebouwen B,C, D en E
Onze ‘bijgebouwen’ worden ook geregeld gebruikt door onze eigen ‘vogelwacht’. In 2019 was gebouw B bezet door een paartje koolmezen en in 2020 lijkt bijgebouw C bezet. Daarnaast heeft in 2019 een paar kerkuilen in de ontluchtingskoker van de kruitgang gebroed met als resultaat 3 jonge uilskuikens.

 

IJsvogelwand
Naast het vogeltelstation is op het Fort begin 2018 ook een zogenaamde ijsvogelwand aangelegd. IJsvogels broeden in steile wanden in de buurt van water. Om deze soort meer geschikte nestplaatsen te geven, is langs de Fortgracht een wand steil afgestoken en is met een speciale boor een aantal potentiële nestgaten geboord. In 2019 is de ijsvogelwand in gebruik geweest.

 

Resultaten
De telresultaten van Fort Maarsseveen vind u hier

 

De inventarisatie broedvogels Bethunepolder 2019 vindt u hier
 

bottom of page