top of page
natuur

Het fort is cultureel erfgoed, overdekt met een dikke laag natuur. Letterlijk in de vorm van de aarden dekking maar als je om je heen kijkt, zie je dat de natuur bij ons ook goed de ruimte krijgt. Want natuur is leuk voor de bloemen en de bijen, maar ook voor ons mensen. Om te ontspannen. Om te spelen. En om geïnspireerd te raken. Wij vinden het belangrijk zuinig te zijn op deze natuur en dragen dit uit in onze bedrijfsvoering en communicatie.

fort-natuur-bomen.jpg
Fort boven drone.JPG
natuurbeheer​

Het beheer van het fortterrein heeft twee gezichten: aan de entreezijde proberen we het groen binnen de perken te houden. Dat wil zeggen dat het gras kort wordt gehouden en dat we het groen tussen de tegels weghalen.

Aan de achterzijde van het fort wordt minder gemaaid: daar groeien bramen en krijgt het gras de kans om hoger te groeien. Met als bijvangst meer kruiden, bloemen en insecten bijvoorbeeld. We maaien daar alleen aan de binnenzijde van het wandelpad. Deze lijn geeft aan waar zich vroeger de omwalling van het fort bevond.

 

En twee maal per jaar wordt ook het talud gemaaid. Zo krijgen de planten ruim de gelegenheid om zaad te zetten.

fiets- en wandelroutes​

Fort Maarsseveen ligt aan de zuidkant van de Oostelijke Vechtplassen, een groot Natura 2000 gebied. Hier lopen diverse wandel- en fietsroutes doorheen, waar natuurliefhebbers van kunnen genieten. Het fort is in een aantal routes opgenomen als interessante en bijzondere bezienswaardigheid.

 

Het biedt wandelaars en fietsers een aangename tussenstop op de route. We promoten wandelingen en fietstochten door de natuur om ons heen en geven informatie. Dankzij onze parkeerplaats is het fort een slim start- en eindpunt (met of zonder koffie)!

Fietser.jpg
Panda
panda's​

Aan de rand van het parkeerterrein achter het fort staat een bamboebosje. En niet zomaar!  Eens in de vier jaar knippen we dit en gaat het bamboe als voer naar de panda’s van de dierentuin in Edinburgh. Want die schijnen ons bamboe het lekkerst te vinden. Kieskeurige beestjes zijn het...

pluk- en kruidentuin​

Er zijn plannen om op het fort een pluk- en kruidentuin aan te leggen op het fort. Het terrein leent zich uitstekend voor een stuk grond waar bloemen en kruiden kunnen groeien. De ideeën zijn er, nu de handen nog! Mocht u zin hebben om een bijdrage te leveren aan het groenonderhoud dan bent u van harte welkom. Stuur even een berichtje ter attentie van Marcel.

Image by Jackie Hope
Image by Barth Bailey
vogeltelpost​

In het najaar van 2018 is aan Fort Maarsseveen een hernieuwde extra bestemming toegevoegd: een post om trekvogels te tellen. Hernieuwd, omdat in de periode 1979 tot en met 1986 het fort al eerder gebruikt is om overtrekkende vogels te tellen en te registreren. Wij voelen ons vereerd dat het prachtige uitzicht bovenop het fort ook voor dit doeleinde wordt gebruikt!

De tellingen worden gehouden in het voorjaar, als vogels van zuid naar noord vliegen, en in het najaar, als ze in tegengestelde richting vliegen. De soorten, aantallen en de vliegrichting worden door de vrijwilligers genoteerd. Daarbij gaat het voornamelijk om vogels, maar ook vleermuizen en vlinders doen mee. Zij vertonen ook trekgedrag. De waarnemingen worden in de database van www.trektellen.nl opgenomen en verwerkt in statistieken.

Het trektellen is overigens een internationaal fenomeen. Wereldwijd zijn er telposten waar vogels worden geteld. Bij sommige posten worden ook vogels geringd voor het onderzoek naar het trekgedrag.  De telresultaten van Fort Maarsseveen staan hier. www.trektellen.org/site/totals/710/1979

kerk uilen​

Daarnaast heeft in 2019 een paartje kerkuilen in de ontluchtingskoker van de kruitgang gebroed met als resultaat drie jonge uilskuikens. Ook in 2023 zijn er kerkuilen gesignaleerd. En dat heeft in ieder geval één nieuwe kerkuil opgeleverd.

Image by Olivier Depaep
ijsvogelwand​

Begin 2018 is naast het vogeltelstation op het fort ook een zogenaamde ijsvogelwand aangelegd. IJsvogels broeden in steile wanden in de buurt van water. Om deze soort meer geschikte nestplaatsen te geven, is langs de fortgracht een wand steil afgestoken. Met een speciale boor is een aantal potentiële nestgaten geboord. In 2019 is de ijsvogelwand in gebruik genomen door de bewoners. Of het broedresultaten heeft opgeleverd, weten we niet. We zien wel geregeld ijsvogels over het water scheren. Ook in 2023 zijn er ijsvogels gespot.

bottom of page